Profil společnosti

Společnost BRAWA, a.s., je jediným vlastníkem plynovodu GAZELA. Plynovod o dimenzi DN 1400, návrhovém tlaku 85 bar a délce 166 km propojuje přepravní soustavy České republiky a Spolkové republiky Německo v hraničních bodech Brandov a Rozvadov. Provozovatelem plynovodu GAZELA je společnost NET4GAS, s.r.o.

Jediným akcionářem společnosti BRAWA je společnost NET4GAS, s.r.o., která je výhradním provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v České republice.

Společnost BRAWA plynovod GAZELA vlastní. Společnost NET4GAS jako výhradní držitel licence provozovatele přepravní plynárenské soustavy v České republice jej na základě transparentních smluvních vztahů provozuje.

Vyjádření k existenci plynárenských sítí

Pro společnost BRAWA zajišťuje služby týkající se vyjádření k existenci sítí plynárenských zařízení společnost NET4GAS, s.r.o. Veškeré informace a samotný formulář pro Vaši žádost o vyjádření najdete zde.

Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), kterým Evropská unie vymezuje nová pravidla pro ochranu osobních údajů a zajištění jejich volného pohybu. 

Společnost BRAWA, a.s. přijala v souladu s příslušnými právními předpisy k ochraně osobních údajů adekvátní technická a organizační opatření proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

V této sekci budeme průběžně aktualizovat „Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“ a také „Prohlášení o zpracování osobních údajů“. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo podněty, obraťte se, prosím, na společnost prostřednictvím emailu osobni.udaje@brawa.cz.

Ke stažení: