Kontakty

BRAWA, a.s.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle

T: +420 220 221 111
F: +420 220 226 918

IČ: 24757926
DIČ: CZ24757926

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 16622, dne 10.11.2010

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1172555293/0300